Havaintojen tallentaminen

Kirjaa omat havaintosi Tiira-järjestelmään

Apuksen lintuhavaintojen kerääminen ja arkistointi tapahtuu Tiira-havaintojärjestelmässä. Tiira on BirdLife Suomen ylläpitämä palvelu, jossa voit ilmoittaa omia havaintojasi ja pitää omaa havaintopäiväkirjaa sekä selata lintuhavaintoja Apuksen ja koko Suomen alueella. Jos et ole ennen käyttänyt Tiiraa, voit lukea ensin sen käyttöohjeet. Apus järjestää silloin tällöin myös Tiira-iltoja, joissa opastetaan Tiira-palvelun käytössä. Lähetä viestiä apus(at)birdlife.fi jos haluaisit lähitulevaisuudessa osallistua tällaiseen iltaan.

Havaintoja voi ilmoittaa myös ottamalla yhteyttä Apuksen havaintovastaaviin. Heiltä voit myös kysyä neuvoja ja tunnistusapua mieltä askarruttavista lintuasioista.

Tiiraan voit kirjata kaikki lintuhavaintosi, myös havainnot aivan tavallisista lajeista ovat tervetulleita. Jos esimerkiksi varpushavaintoja olisi kirjattu laajemmin ylös jo 80-luvulla, meillä voisi olla paljon parempi käsitys siitä, miksi varpunen on niin kovasti vähentynyt.

Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat uhanalaiset ja vähälukuiset lajit, pesimähavainnot, kevään ensihavainnot ja muut mielenkiintoiset muuttohavainnot, havainnot poikkeuksellisista talvehtijoista sekä harvinaisuushavainnot. Näistä olisi hyvä tallentaa kaikki havainnot. Katso ilmoitettavat lajit BirdLifen suosituksesta.

Apuksella on myös kaksi WhatsApp-ryhmää, joissa voi tiedottaa omista havainnoista: ApusHavis-ryhmä on omistettu mielenkiintoisille havainnoille ja WhatsApus-ryhmä on vapaampi ryhmä omista havainnoista ja muusta lintuharrastukseen liittyvästä viestimiseen. Ryhmät eivät kuitenkaan korvaa havaintojen tallentamista Tiiraan.

Harvinaisten lajien ja poikkeuksellisten havaintojen arkistointiin ja julkaisukelpoisuuden toteamiseen on luotu omat eriasteiset hyväksymisprosessinsa. Näiden havaintojen ilmoittamisen lisäksi tulee täyttää lomake, johon havaintotietojen lisäksi kirjataan havaitut tuntomerkit ja havainto-olosuhteet. Digi- ja kännykkäkameroiden yleistyttyä erikoisista linnuista saa usein otettua myös valokuvan. Kuva kannattaa aina liittää havaointolomakkeeseen, sillä usein heikkotasoinenkin kuva kertoo linnusta asioita, joita on vaikea sanoin kuvailla.

Valtakunnalliset harvinaisuushavainnot tarkistaa RK eli BirdLife Suomen Rariteettikomitea. Havainnot julkaistaan vuosittain Linnut-vuosikirjassa ja hyväksynnästä tulee merkintä myös Tiira-järjestelmään. Havainnot ilmoitetaan RK:n lomakkeella, joka löytyy RK:n nettisivuilta. Sieltä löytyy myös tarkastettavien lajien ja alalajien lista sekä lomakkeen täyttöohjeet. 

Uudenmaan harvinaisuudet tarkistaa Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen eli Tringan ARK eli aluerariteettikomitea. Ilmoitus tehdään RK:n lomakkeella. Komiteat kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa, ja lomakkeet kannattaa täyttää ja lähettää heti tuoreeltaan. Apuksen alueella tehdään vuosittain muutamia rariteettikomitean tarkastamia havaintoja ja noin 5-10 ARK:n alaista havaintoa.

Apuksen alueen havaintoja tarkistaa Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringan aluerariteettikomitea (ARK). Tarkastettavia havaintoja ovat pikkuharvinaisuudet, ennätysaikaiset ja -myöhäiset sekä muut poikkeukselliset havainnot. Apuksen havaintovastaavat pyrkivät ottamaan yhteyttä havainnoijaan heti tuoreeltaan ja pyytävät lisätietoja havainnosta. Lisätietoja voi kirjoittaa Havaintolomakkeelle tai vapaamuotoisesti sähköpostilla. Lisätietoina kaivataan kuvausta havaintotilanteesta, etäisyydestä, linnun käyttäytymisestä yms. sekä määrityksen kannalta keskeisistä havaituista tuntomerkeistä. Valokuva, vaikka kuinka huonokin, on aina toivottu liite havaintoon. Moneen harvinaisen lajin, erikoisen talvehtijan tai aikaisen muuttolinnun havainneeseen harrastajaan olemmekin jo olleet yhteydessä, kiitokset kaikille tarkennettuja havaintotietoja lähettäneille. Havainnon julkaiseminen edellyttää edellämainittujen lisätietojen saamista ja riittäviä määritysperusteita.