Työryhmät

Apuksessa yhdistyksen toimintaa toteuttavat pääasiassa neljä työryhmää. Mikäli sinua kiinnostaa toiminta yhdistyksessä, voit ilmoittautua mukaan näihin työryhmiin!

Työryhmät ovat seuraavat:

Työryhmät laativat omalta osaltaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja budjettiehdotuksen, jonka hallitus vahvistaa. Työryhmä voi pitää fyysisiä kokouksia tai sähköisiä kokouksia, vähintään kerran vuodessa. Työryhmien maksimikoko on 6 henkilöä.

Työryhmien tärkeimmät tehtävät:

 1. Suojelutyöryhmä
  1. laatii yhdistyksen lausunnot suojeluasioissa
  2. edistää lintulaskentoja alueella, värvää ja kouluttaa lintulaskijoita
  3. pyrkii saamaan mielipidekirjoituksia alueen lehtiin
  4. tekee tarjoukset ja neuvottelee sopimukset linnustoselvityksistä
 2. Viestintätyöryhmä
  1. Jäsentiedote
  2. www-sivut
  3. Yleinen tiedottaminen
  4. Apuksen palsta BirdLife-lehdessä
  5. Facebook-sivut
 3. Retkityöryhmä
  1. hoitaa tapahtumien ja retkien käytännön järjestelyt ja tiedottamisen
  2. koordinoi retkikummien/retkioppaiden toimintaa
 4. Havaintotyöryhmä
  1. Havaintokatsausten tekeminen yhdistyksen käyttöön (netti, jäsentiedote)
  2. Raporttien tekeminen keskusjärjestöille (BirdLife, Tringa)
  3. Havaintojen keruun edistäminen
  4. Havainnoista ilmoittamisen kehittäminen

Jos haluat tulla mukaan Apuksen toimintaan, niin ilmoittaudu mukaan näihin työryhmiin. Työryhmissä keskitytään toimintaan ilman yhdistyksen tai hallituksen byrokratiaa. Alla on lueteltu muutamia tehtäviä, joihin erityisesti kaipaamme aktiivisia jäseniä:

Talviruokintapaikkojen hoitaminen
 • Järvenpään Kaakkolan talviruokintapaikka
 • Keravan-Tuusulan Pyöräkallion talviruokintapaikka
 • Tuusulan Sarvikallion talviruokintapaikka
 • voi hoitaa yksin tai kaverin kanssa
 • Apus maksaa ruokinnan kulut
Apuksen alueen lähiretkien vetäminen
 • pieni kävelyretki luontopolulle, päivystys lintutornilla tai hyvällä lintupaikalla…
 • vetäjän ei tarvitse olla lintuguru!
 • sopii vedettäväksi yksin tai kaverin kanssa
Apuksen hallitustyö
 • hallitukseen kuuluu puheejohtaja + kuusi jäsentä
 • jäsenen kausi kestää kaksi vuotta
 • hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa
 • leppoisaa yhteisten lintuasioden vuoksi työskentelyä
Tiedottaminen ja viestintä
 • Apuksen kotisivut, Facebook-ryhmä ja uutiskirje kaipaavat isoja ja pieniä lintuihin ja harrastajiin liittyviä uutisia, tarinoita ja kuvia