ApusHavis whatsapp-ryhmä

Monelle lintuharrastajalle muiden tekemät havainnot ovat tärkeitä. Ne auttavat suunnittelemaan omia retkiä, innostavat lähtemään retkelle ja usein antavat mahdollisuuden myös harvinaisempien lajien bongaamiseen.  Ensisijainen havaintojen tallennuspaikka on aina Tiira (www.tiira.fi). Siellä havainnot pysyvät tallessa ja käytettävissä myös tulevaisuudessa ja niitä voidaan käyttää mm. suojelun tukena.

Lisäksi Apuksella on jäsenille tarkoitettu WhatsApp-ryhmä ”ApusHavis”, jossa välitetään tuoretta tietoa lintuhavainnoista. Lisäksi käytössä on WhatsApus-ryhmä ja suljettu Facebook-sivu ”Apus-foorumi”, joissa viestitään vapaasti lintuhavainnoista ja muusta lintuharrastukseen liittyvästä.

Pikaohje

ApusHavis: Paremmille haviksille tarkoitettu ryhmä, johon ilmoitetaan havainnot tuoreeltaan. Ilmoita laji, paikka, bongattavuus (paikallinen, muuttava jne). Ryhmän säännöt ja ilmoitusohje alla.

ApusHavis-ryhmän säännöt

ApusHavis -ryhmässä viestitään tuoreeltaan Apus-alueen mielenkiintoisista lintuhavainnoista, joita ovat suurharvinaisuudet, pikkuharvinaisuudet ja vähälukuiset lajit, mielenkiintoiset käynnissä olevat muutot, suuret kerääntymät, aikaiset kevätmuuttajat, erikoiset talvehtijat, jne. Tässä ryhmässä viestitään pääsääntöisesti klo 7-22, mutta suurharvinaisuuksista voi viestittää myös muina aikoina. Erityisesti harvinaisuuksista ja meneillään olevista muutoista tietoa toivotaan heti tuoreeltaan, jotta muilla ryhmäläisillä on mahdollisuus halutessaan nähdä havaittu laji tai saada heti tieto käynnissä olevasta muutosta.

 1. Ryhmä on tarkoitettu vain Apuksen jäsenille.
 2. Ryhmän tavoitteena on edistää mielenkiintoa herättävien lintuhavaintojen tiedottamista Apuksen alueella. Ryhmässä tiedotetaan ohjeistuksen mukaisista havainnoista sekä ohjeistetaan havaintopaikalla liikkumista. Muu keskustelu käydään muissa kanavissa.
 3. Havaintoviestiin sisällytetään kaikki olennaiset tiedot, jotka helpottavat linnun löytämistä: laji, kunta, paikka, kellonaika, mahdollinen muuttosuunta sekä tarvittaessa muita lisätietoja.
 4. Viestiin voi liittää esim. kännykällä tallennettuja ääniä tai valokuvia tai karttalinkin havaintopaikkaan.
 5. Ryhmässä käytetään linnuista ja lintupaikoista yleisnimiä, lintuslangia vältetään.
 6. Mikäli on odotettavissa, että ilmoitetun linnun tarkkailu aiheuttaa haittaa joko linnulle, ympäristölle tai asukkaille, tulee harkita lisäohjeistuksen antamista viestin yhteydessä. Lisäohjeistusta voidaan tarvittaessa antaa myös myöhemmin ryhmän ylläpidon toimesta. Ääritapauksissa havainto voidaan jättää kokonaan ilmoittamatta em. haitan perusteella, jolloin sitä ei myöskään saa lähteä bongaamaan.
 7. Ryhmään voidaan poikkeustilanteissa ilmoittaa myös havaintoja, joita ei voida julkaista avoimesti. Tällöin ryhmän jäsenet eivät saa julkaista havaintoa Tiirassa tai muuten julkisesti.
 8. Mikäli havainnon yhteydessä tai myöhemmin annetaan käyttäytymisohjeita esimerkiksi harvinaisen linnun bongaamiseen, näitä ohjeita on noudatettava.
 9. Ryhmän jäsenten on aina noudatettava BirdLife Suomen ohjetta huomaavaisesta havainnoinnista: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/
 10. Ryhmässä ilmoitetun linnun häiritsevä lähestyminen kuvaus- tai muissa tarkoituksissa on kielletty. Lähestyminen kuvaustarkoituksessa on sallittua vain silloin, kun lajinmääritys tai havainnon dokumentointi harvinaisuuskomitealle sitä vaativat.
 11. Ryhmän jäseniä sitovat ryhmän säännöt. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ryhmästä erottamiseen.
 12. Apuksella on oikeus tiedottaa ryhmässä myös muista yhdistyksen asioista
 13. Moderaattorina ryhmässä toimivat Susanna Kaukinen ja Mikko Savelainen.

Lista ilmoitettavista lajeista

WhatsApp-ryhmiin liittyminen

 • Lataa puhelimeesi WhatsApp-sovellus
 • Lähetä puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja nimesi tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 040-5898672Kerro viestissä mihin ryhmään haluat liittyä: WhatsApus, ApusHavis vai molempiin