Tuusulan lintupaikat

Klikkaa alleviivattua paikan nimeä ja saat esille Maanmittauslaitoksen kartan.

Tuusulanjärvi ja sen ympäristö

Tuusulanjärvellä on lukuisia hyviä lintupaikkoja. Kuuluisin näistä lienee Rantamon muutonseurantakukkula, jonka ympärille on 2000-luvulla rakennettu Rantamon ja Seittelin kosteikot. Itse järvelle voi katsella monista paikoista, joista tärkeimmät esitellään seuraavassa.

Rantamo-Seitteli
Kosteikko ja peltoalue, joka soveltuu erinomaisesti muuton tarkkailuun. Käänny Paijalantieltä Rantamontielle. Tien alkupäässä, oikealla puolella on pysäköintialue, johon jätetään autot. Hiekkatien varteen ei saa pysäköidä! Tiellä kulkee tilaa tarvitsevia maatalouskoneita. Pysäköintikielto ja pysäköintialue on osoitettu myös liikennemerkein.

Peltoalueen keskellä, mäen päällä (valkoisesta muuntajarakennuksesta järvelle päin) on lintujen tarkkailua varten tehty kukkula, josta on hyvä näkymä kosteikkoaltaille ja pelloille. Kukkulalta näkee monipuolisesti vesilintuja, kahlaajia, haukkoja ja hanhia. Kiurujen liverrys alkukeväästä on hienoa kuultavaa. Linnut ovat usein altaiden ympäristössä, joten niille vievillä teillä kulkemista tulee välttää. Erityisesti kevätviikonloppuisin paikalla on lintuharrastajia, jotka neuvovat ja näyttävät alueen lintuja mielellään aloitteleville harrastajille. Liity vain rohkeasti joukkoon!

Rantamon altaan eteläreunaan kunnostettiin kesällä 2015 kahlaajaranta, jota pidetään avoimena talkoovoimin. Lue lisää kahlaajarannasta täältä!

Tuomalanranta on Rantatien pohjoispäässä oleva ruovikkoinen veneranta. Tien ja rannan välissä on pieni jalkapallokenttä, jonka laidalta ja venelaitureilta hyvä näkymä lahdelle. Auton voi jättää hetkeksi puomin eteen tai tien reunalle. Kesällä ruovikossa on laulanut usein rastaskerttunen. Harmaahaikara ja monet vesilinnut viihtyvät lahdella. Rantapuut keräävät erityisesti alkusyksystä hyvin hyönteissyöjiä: kerttuja, uunilintuja ja pääskyjä.

Halosenniemi, Rantatien keskivaiheilla olevan taiteilijakodin niemi, tarjoaa upean näkymän järvelle. Paikka on suosittu turistikohde, joten opasteet ovat hyvät, parkkitilaa on runsaasti ja kesäaikaan kahvila. Pyörä jätetään kahvilan edessä olevaan telineeseen tai sen voi taluttaa niemen kärkeen. Niemen kärjessä olevalta kalliolta on esteetön näkymä lännestä pohjoiseen, joten se sopii hyvin muutontarkkailuun. Järven keski-osassa lepäilevät vesilinnut sekä järvellä saalistavat lokit ja tiirat näkyvät hyvin.

Pappilanranta (Kirkkotie/Kotuntie)

Järven eteläpäässä (Krapilta vajaa 1 km Kirkkotietä Tuusulan kirkolle päin, notkelmasta hiekkatie rantaan) oleva ruovikkoinen veneranta. Näkymä järvelle on kapea, mutta lahdella viihtyy usein muutolla lepäileviä vesilintuja ja toukokuun lopulla mm. pikkulokkeja. Kesäkuussa laulavat satakielet ja ruokokerttuset.

Kirkkoranta (Kirkkotie)
Tuusulan vanhan puukirkon rannasta on hyvä näkymä järven eteläpäähän. Autolle on parkkitilaa runsaasti. Pyörällä voi ajaa rantaan asti, mutta kirkonmenojen aikaa kannattaa käyttää niittyalueen läpi meneviä ulkoilureittejä. Lepäilevät vesilinnut, kuten esimerkiksi uikut, koskelot, alli ja mustalinnut suosivat lahtea. Usein näkee myös harmaahaikaroita, pikkulokkeja, kalatiiroja sekä hyönteisiä veden pinnasta saalistavia pääskyjä. Ruokokerttunen, satakieli ja pensaskerttu ovat äänessä kesäkuussa.

Koskenmäki
Järven eteläpäässä on aiemmin sijainnut lintutorni, jonka edustalla on rantaluhtaa. Kirkkotien päässä, ennen Koskenmäentietä on parkkitilaa. Tuusulan kunta on 2021 lopulla päättänyt purkaa lintutornin, eikä uutta rakenneta tilalle. Metsikön reunaan on kuitenkin tulossa pitkospuureitti, josta rantaluhdan linnustoa pääsee havainnoimaan.

Sarvikallio
Sarvikallio on järven länsirannalla oleva korkea ja komea kallio, lähes Halosenniemeä vastapäätä. Paijanlantieltä kääntyminen Sarvikalliontielle. Parkkipaikat sijaitsevat ennen puomia. Parkkipaikan päässä on yhdistyksen talviruokintapaikka, jossa käy mm. töyhtö,- hömö,- ja kuusitiaisia, puukiipijöitä ja tikkoja.
Sarvikalliolle pääsee kulkemalla puomin ohi hiekkatietä noin 400 metriä. Kalliolta on komea näkymä järven pohjoisosaan. VARO, kallio on paikoitellen erittäin jyrkkä!

Tuusulan muita lintupaikkoja

Rusutjärvi

Rusutjärvi on matala ja rehevä järvi, joka on hyvä alkukesän yölaulajakohde. Erityisesti syksyisin järvellä viihtyy lepäileviä vesilintuja, kuten koskeloita ja alleja. Paras tarkkailupaikka on järven eteläpäässä Rusutjärventien varressa. Aja Hämeentieltä Rusutjärventietä noin 600 metriä. Oikealle kääntyvän Tiuraniementien alkupäässä on pysäköintitilaa autolle. Noin 60 metrin päähän rantaan kulkee puomilla suljettu kärrypolku. Rannasta on hyvä näkymä koko järvelle. Myös uimarannalta on hyvä näkyvyys järvelle, mutta puomi on usein kiinni.

Kolsan lammikot

Jokelassa sijaitsevat Kolsan lammikot ovat entisen tiilitehtaan savenottokuoppia, mutta nykyisin varsin runsaita lintumaailmaltaan. Lammikot sijaitsevat Jokelan taajaman pohjoispuolella ja junaradan itäpuolella. Lammikoiden pesimälinnustoa selvitettiin kesällä 2014: Altailla pesi mm. mustakurkku-uikku ja liejukana. Jokelan taajamassa on muitakin lampareita, joista yhdessä on pesinyt vime vuosina jopa laulujoutsen.

Sulan ruderaatti

Sulan teollisuusalueen ruderaatti sijaitsee Hyrylässä.

Lue Tuusulan kunnan kotisivuilta Sulan alueen luontoselvitys, sivulla 10 käyty läpi vuoden 2014 pesimälinnusto.

Jokipuisto

Hyrylän jokipuisto sijaitsee järven eteläpäästä lähtevän Tuusulanjoen varrella.

Vanhankylän pellot

Vanhankylän pellot sijaitsevat Järvenpään kupeessa, kaupungin länsipuolella.