Talkoot

Apus hoitaa talkoilla alueen tärkeitä lintupaikkoja. Eniten talkoita on järjestetty viime vuosina Tuusulanjärven kosteikoilla, missä pesii mm. yksi Uudenmaan suurimmista naurulokkikolonioista. Kosteikkoja hoidetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) kanssa. BirdLife Suomi on antanut useana vuonna talkootukea kulujen kattamiseen.

Tuusulassa Seittelin kosteikolla naurulokkien, kalatiirojen ja pikkulokkien pesimäsaaret kärsivät rehevästä kasvillisuudesta. Tätä kasvillisuutta poistetaan talvikaudella ja niitetty kasvillisuus poltetaan ennen pesimäkauden alkua. Järvenpäässä hoidetaan Kaakkolan lintutornille johtavaa pitkospuureittiä ja tornin ympäristöä, ettei se kasva umpeen.

Pitkospuutalkoot Järvenpään Kaakkolassa

Järvenpään Kaakkolan lintutornille johtava 525 metriä pitkä Joukonpolku uusittiin Apuksen organisoimissa talkoissa. Pitkokset rakennettiin alunperin noin kymmenen vuotta sitten ja ennen talkoita ne ehtivät olla jo pari vuotta heikossa kunnossa. Apuksen, Järvenpään kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa yhteistyössä polku päätettiin uusia. Metsähallitus ja ELY-keskus järjestivät materiaalit, Järvenpää järjesti talkoolaisille eväät ja tilat ja Apus organisoi talkoot. Talkooväkeä talkoisiin saatiin lintuharrastajien, luonnonsuojelijoiden, tavallisten kuntalaisten ja kuntapäättäjien joukoista. Osuuspankinkin vapaaehtoisia oli mukana talkoilemassa.

Talkoot aloitettiin sunnuntaina 8.10.2017 ja kaksi viikkoa myöhemmin valmistui uusi pitkospolku lintutornille asti. Työt oli pakko keskeyttää 5.12. talven tultua. Kylmän kevään ja pikkulintujen pesimäkauden jälkeen töitä jatkettiin heinäkuussa 2018. Polun rakennustyöt valmistuivat 26.8.2018. Polun avajaisia vietettiin 3.11.2018 noin 20 hengen voimin.

Jäsenemme kantaa pitkospuuta

Talkoot Kaakkolan lintutornilla 9.4.2016

Talkoohengessä kaadettiin puita ja pensaikkoa lintutornin ympäristöstä. Talkooisäntänä toimi Seppo Niiranen.

talkookuva-kaakkola-2015.jpg

21.3.2015 talkoot Kaakkolan lintutornilla

Kaakkolan lintutornilla jatkettiin pusikon raivausta lauantaina 21.3. yhdeksän henkilön voimin. Kuvassa näkyvät raivatut alueet: ensimmäisissä talkoissa raivattiin risukasan takana ja vasemmalla oleva alue, ja jälkimmäisissä talkoissa kasan oikealla oleva alue. Tornilta aukeaa nyt hyvä näkymä Tuusulanjärvelle. Juhlavat risukasat poltetaan vielä pois kevään aikana.

7.2.2015 talkoot Kaakkolan lintutornilla

Järvenpään Kaakkolassa pidettiin kunnostustalkoot lauantaina 7.2. Tornin edusta oli pahasti umpeenkasvanut ja päivän aikana raivattiin pajukkoa ja koivikkoa rantaluhdalta.

Lisää kuvia löytyy Apuksen Facebook-sivuilta.

17.1.2015 raivattiin Seittelin ja Rantamon pesimäsaaria

Kymmenen henkilöä kokoontui talkoisiin Seittelissä ja Rantamossa ja päivän aikana tärkeimmät pesimäalueet saatiinkin varsin hyvään tilaan.