Mitä lintuharrastaminen on?

Lintuharrastus sopii kaiken ikäisille.

Lintuharrastus on yksi voimakkaimmin kasvaneita ulkoilmaharrastuksia. Joka viides suomalainen ilmoitti valtakunnallisessa luonnon virkistyskäytön tutkimuksessa tarkkailevansa lintuja vapaa-ajallaan. Lintuja voi harrastaa monella tapaa eikä mikään tapa ole toista parempi. Lintujen tarkkailu antaa hyvän syyn lähteä ulos luontoon liikkumaan. Toisaalta lintuhavaintojen kokoaminen harrastajilta auttaa linnuston tilan seurannassa.

Lintuharrastajien keskusjärjestö BirdLife Suomi ylläpitää omilla nettisivuillaan kattavaa tietopakettia lintuharrastajille. Sieltä löytyy ohjeita mm. linnunpönttöjen tekoon ja talviruokintaan.

Talvilintujen ruokkiminen on yksi helpoimmista tavoista harrastaa lintuja. Linnut tulevat lähelle ja ovat tunnistettavissa ilman kiikareitakin. Talvilintujen ruokkijoille järjestetään Pihabongaus-tapahtuma tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Lintujen ruokkijat voivat osallistua myös Luonnontieteellisen Keskusmuseon ruokintapaikkaseurantaan. Klikkaa linkkejä niin löydät lisätietoa!

Lintuharrastukseen kuuluvat olenaisesti myös linturetket. Moni harrastaja retkeilee eniten keväällä. Muuttolintujen saapuminen pitkän talven jälkeen onkin tapahtuma, joka on kiinnostanut ihmistä aina. Lintuyhdistykset järjestävät paljon opastettuja retkiä. Apuksen opastetuista retkistä voit lukea lisää kohdassa Toiminta. Aktiivisimmat harrastajat retkeilevät ympäri vuoden ja myös kaikkina vuorokaudenaikoina: keväällä ovat pöllöt äänessä öisin ja kesällä voi tehdä paljon lintuhavaintoja yöaikaan.

Harrastajat retkeilevät eniten omatoimisesti, mutta yhdistyksen opastetut retket ovat myös suosittuja. Retkillä tutustuu usein uusiin harrastajiin, joiden kanssa voi lähteä omillekin retkille. Retkiseuraa voi löytää myös yhdistyksen muista tapahtumista tai WhatsApus-keskusteluryhmästä, jossa välitetään myös tietoja tuoreista lintuhavainnoista.

Retkeily suuntautuu usein alueen tunnettuihin lintukohteisiin. Apuksen alueen lintupaikat on esitelty näillä sivuilla kohdassa Lintupaikat. Yhdistyksen alueella on myös muutama lintutorni: Hyvinkään Ridasjärvellä yksi ja Tuusulanjärvellä kaksi.

Viime vuosina yhä enemmän on yleistynyt lähiretkeily ja niinsanottu ekoretkeily, jossa liikutaan pelkästään lihasvoimin. Ekoretkeilyssä yhdistyvätkin parhaiten lintuharrastuksen hyvät puolet: ulkoilma, liikunta ja mielenkiintoinen tekeminen. Apuksessa on järjestetty monena vuonna myös ekokisa, jossa vuoden aikana yritetään havaita ekosääntöjen mukaisesti mahdollisimman monta lintulajia. Tätä kisaa on mukava käydä vaikka itseään vastaan: se innostaa lähtemään ulos ja kirjaaman vähätkin lintuhavainnot ylös. Tällä hetkellä kisaa ei ole käynnissä, vaan sellaiselle tarvittaisiin vetäjä. Jos haluat vetää ekokisan, ota yhteyttä Apuksen hallitukseen.

Kevät- ja syysmuuttoa seurataan kohteissa, joista on esteetön näkyvyys eri suuntiin. Muutonseuranta eli staijaaminen on suosittua mm. Tuusulan Rantamossa, mutta sitä voi tehdä melkein missä vaan, mistä on hyvä näkyvyys. 

Apuksen alueella toimii useita aktiivisia rengastajia. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään retkiä, joissa pääsee tutustumaan myös lintujen rengastamiseen. Jos löydät itse rengastetun linnun, elävän tai kuolleen, täältä voit lukea toimintaohjeet. Rengastetun kuolleen linnun tiedot voi ilmoittaa myös Luomuksen (Luonnontieteellinen keskusmuseo) lomakkeella.

Yhtenä harrastusmuotona on lintuvalokuvaus, joka on yleistynyt digikuvauksen myötä rajusti.  Lintuvalokuvaajien tulee ottaa kuvauskohteensa erityisen hyvin huomioon, sillä lintujen häirintä valokuvaajien toimesta aiheuttaa usein keskustelua. Myös pinnarallit, harvinaisten lintujen bongaaminen ja talvehtivien lintujen häiritseminen herättävät joskus otsikoita. BirdLife Suomi onkin julkaissut Havainnoi huomaavaisesti -ohjeet lintuharrastajille, joita jokaisen lintuja harrastavan on hyvä silloin tällöin kertailla.

Monelle harrastajalle lintuharrastuksen ydin on havaintojen kirjaaminen ja tallentaminen. Silloin lintujen tarkkailun tarkoituksena on määrittää maastossa nähdyt lajit ja laskea tai arvioida eri lajien yksilömäärät. Kaikki omat lintuhavainnot voi tallettaa Tiira-lintutietopalveluun, missä havainnot ovat sekä tallessa että lintuyhdistysten käytettävissä.

Lintujen havainnointiin käytetään kiikareiden lisäksi yleisesti myös kaukoputkia. Hyvä paikka hankkia lintuharrastukseen sopivaa optiikkaa on BirdLife Suomen Lintuvaruste.

Retkeily tapahtuu jokamiehenoikeuksia noudattaen sekä linnut ja niiden pesimärauha erityisesti huomioonottaen. Jokamiehenoikeuksista on julkaistu vuonna 2012 kattava opas, jossa kerrotaan mm. lintujen talviruokinnan ja pesäpönttöjen laittamisen hyvistä käytännöistä.