Apus kunnosti Rantamoon kahlaajarannan

Tuusulanjärven länsirannalla oleville Rantamon kosteikoille kunnostettiin heinäkuussa 2015 noin 200 metriä pitkä kahlaajaranta. Ruopattu ranta on Rantamon pääaltaan eteläreunalla, lähinnä valkoista muuntajaa oleva ranta. Ensimmäiset kahlaajat pysähtyivät lietteelle kaivinkoneen ollessa vielä töissä ja ensimmäisenä päivänä rannalla havaittiin jo kahdeksan eri lajia kahlaajia.

Rantaan ei näe muutonseurantaan käytetyltä kukkulalta, vaan lintuja nähdäkseen on kuljettava hiekkatietä altaan rantaan. Altaan länsirannalla kulkevalta tieltä, ennen punaista latoa, on erinomainen näkyvyys kahlaajarannalle. Jotta kahlaajat eivät säiky lentoon, kuljetaan altaan länsirannalle hiekkatietä pitkin nousematta muokatulle penkalle tätä ennen.

Ranta valikoitui usean tekijän kompromissina (maanomistus- ja vesistönsuojelukysymykset, rantapenkereiden muoto, jne.). Rannasta voi tulla erinomainen kahlaajien levähdysalue ja toivommekin, että kaikki altailla kävijät merkkaisivat havaintonsa Tiiraan, niin saamme hyvää aineistoa kahlaajarannan arvosta. Merkitse myös havainnointiaika havaintoihisi, niin näemme miten kahlaajat vaihtuvat alueella samankin päivän aikana.

Kahlaajarannan suunnittelua koordinoi Apuksen työryhmä Seppo Niirasen johdolla ja yhteistyötä on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän ja alueen maanomistajien kanssa. Rahoitus työlle saatiin lahjoituksena Uudenmaan linturallilta.

Muistutamme samalla Rantamon yleisestä liikkumisohjeesta, joka on sovittu alueen maanomistajien ja kunnan viranomaisten kanssa: Autot jätetään Rantamontien alussa olevalle parkkipaikalle. Muuntajalla ja staijikukkulalla, samoin kuin teiden varsilla, on pysäköinti kielletty liikennemerkkien mukaisesti. Näin toimimalla lintujen tarkkailu ja hyvä yhteistyö alueen maanomistajien kanssa ei vaarannu.

Ensimmäinen sirri, kuovisirri, laskeutui altaalle kaivinkoneen ollessa vielä töissä. Tämä aikuinen lintu on enimmäkseen vielä kuparinpunainen, vaikka onkin aloittanut jo sulkimisen harmaaseen talvipukuunsa.

Ensimmäinen kuovisirri