Apus ry: strategia 2024-2027

Strategia on eräänlainen yhdistyksen pitkän aikavälin suunnitelma. Strategiaan tiivistyy yhdistyksemme tarkoitus ja suunta, jonne olemme menossa. Apuksen tavoitteet ovat luontevasti samalla linjalla BirdLife Internationalin strategian kanssa. Hallitus on valmistellut yhdistyksen strategian vuosille 2024-2027. Olemme linnuista kiinnostuneiden yhdistys ja pyrimme omalta osaltamme edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Tutustu yhdistykseen strategiaan.